blay

Bottenarkivet

Det vara som kan förstås

View Comments

…är inte språk – det är information. Det är inte samma sak.

Allt språk är information, men all information är inte språk.

Språk är informationen när den har en ren, läsbar signal, men varje signal innehåller också något annat – brus, kod – som inte går att avkoda.

No related posts.

Written by admin

May 3rd, 2008 at 3:13 pm

Posted in Medium

Tagged with

blog comments powered by Disqus