blay

Bottenarkivet

The Archiver

View Comments


The Archive from Sean Dunne on Vimeo.

Arkiven dammar inte längre. Från att ha varit en undanskymd plats där historien hölls i minne har det förvandlats till den löftesrika källa där samtidens flöde av information och underhållning springer fram. – ur Sorlet från arkivet.

No related posts.

Written by admin

August 20th, 2008 at 11:20 am

Posted in Medium

Tagged with ,

blog comments powered by Disqus