blay

Bottenarkivet

Terrorister i WoW

View Comments

Wired skriver att amerikanska säkerhetsexperter allt mer oroar sig för att terrorattacker kan komma att planeras i virtuella krigiska världar som World of Warcraft och koda sina planer genom att tala med spelets lingo. Vi får ett scenario om hur en planering av en attack mot vita huset skulle kunna se ut:

Terrorism är en sak, men här har vi det livskraftiga motståndet mot en panspektrisk övervakning. Bruset! Fyll databaserna med ett överflöd av information. Inte övervakningsparanoia utan arkiv-feber. Få FRAs sociogram att likna MySpace-vänlistor. Skicka allt till alla.

En annan slutsats vi kan dra av scenariot är att detta sätt att undkomma panspektronism genom att koda meddelanden i bruset bara är möjligt ifall det föregås av ett konfidentiellt projekt där tillit skapades och det gjordes upp hur koden skulle användas. Utan detta konfidentiella projekt får vi två lika absurda situationer. Antingen att planeringen av attacken kodas i brus, men instruktionerna för hur detta skall göras skrivs i klartext. Eller att terroristen tror sig delta i en planering av en terrorattack men i själva verket bara deltar i en räd i World of Warcraft. Ett slags inverterat Wargames!

No related posts.

Written by admin

September 18th, 2008 at 1:15 am

Posted in LARGE

Tagged with ,

  • http://www.isk-gbg.org/99our68 Kalle P

    Brus – japp, det är nog vägen framåt. Speciellt som det nog är tveksamt om de panspektriska teknologierna, än så länge, faktiskt kan leverera allt det där som de lovar – om de kan förutse och föregripa så väl som de sägs kunna.

    Och dessutom borde det nog finnas en hel del icke-linjäritet i detta – det gäller kanske att bara komma en viss (näraliggande?) gräns av brus för att de panspektriska teknologierna skall bli verkningslösa?

blog comments powered by Disqus