blay

Bottenarkivet

Google 2001 search

View Comments

Sök i Googles index från 2001. MYCKET intressant att se hur begrepp som vi tar för givet idag saknade träffar då eller hade en helt annan betydelse. Testa t.ex. att söka på fildelning eller War on Terror. Diskursanalys!

Related posts:

  1. Google-knapp

Written by admin

October 1st, 2008 at 1:44 am

Posted in Medium

Tagged with ,

blog comments powered by Disqus