blay

Bottenarkivet

Maktbasen – Norsk sociogram

View Comments

Från NRK kommer maktbasen – sociogram över norska politikers företagsintressen. Föredömligt ur panspektrisk synvinkel, men också ett bra exempel på hur en etablerad medieaktör kan använda sina resurser till att göra något kring data som även andra kan ha nytta av.

No related posts.

Written by admin

October 1st, 2008 at 11:28 pm

Posted in Medium

Tagged with

blog comments powered by Disqus