blay

Bottenarkivet

En laptop som social förändring

View Comments

Via Masters of Media hittar jag den senaste reklamfilmen från OneLaptopPerChild-projektet. I filmen får vi se utsatta barn, som skoputsare, prostiterade och barnsoldater, tillsammans med texten Children are fast learners. Klipp sedan till samma barn i skolmiljö förskjunkna i OLPC-datorer och texten Lets give them the right tools.

Säger den inte en hel del om en utbredd uppfattning om social förändring genom tekniska verktyg? Hur mycket sanning ligger det egentligen i den bilden? Masters of Media jämför med Wendy Chun‘s analys av MCI:s superbowlreklamer från -97 som innehöll texten:

There is no Race, there are no genders, there is no age, there are no infirmities, there are only minds.
Utopia? No, the Internet. Where minds, doors and lives open up.

Kan man se reklamfilmen för OLPC som en naiv efterföljare till 90-talsidén om att Internet var en virtuell värld där gamla konventioner inte gällde, att den möjliggör för barnen att lämna sitt gamla liv? Utan att underskatta värdet av kommunikationsteknikens roll i social förändring går det istället att föreställa sig hur en OLPC-dator vävs in i den gamla världen och delvis blir en exterioritet till den men även kan verka friktionsfritt med den, exempelvis göra en barnsoldat mer effektiv.

Varje förståelse av kommunikationsteknologi som etablerar den som en plats skiljd från den fysiska verkligheten kommer missa den komplexitet som sammansättningen teknologi och laddade sociala situationer innebär. Internet innebar inte en plats där skillnader i kön- och ras inte längre gällde utan öppnade istället nya möjligheter att arbeta mot – eller skapa nya – sådana skillnader.


Skills: the right to education
by olpcfoundation

No related posts.

Written by admin

December 15th, 2008 at 8:45 am

Posted in LARGE

Tagged with ,

 • http://copyriot.se/ Rasmus

  Word!

  Sen tror ju jag, som sagt, att “nittiotalsidén” om internet som en ny virtuell värld i själva verket är en idé av decenniet 1995–2005. Tycker mig hitta fler och fler tecken som bekräftar den saken med hyfsat stor exakthet…

 • blay

  Korrektomundo. Var finns genealogin då? Cyberpunknoveller, LSD, MACY-konferenserna?

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Intressant analys!

  Jag tolkade reklamen mer välvilligt – att den syftade på att plugga ihop skolbarn med OLPC-verktyget. Därmed görs väl även barn till verktyg: handgrepp, färdigheter, metoder.

  Vi får hoppluggning av två entiteter som sätter fart på varandra. De kan dessutom tillsammans pluggas ihop med andra entiteter. (inbygg mesh-nät i OLPC). De kan också pluggas ihop på andra sätt och därmed får vi social(a) förändring(ar) vid varje om-pluggning.

  Det vore intressant om du ser liknande problem i mitt tänk som du såg i reklamen. Det var ett tag sedan jag läste Donna Harraways Cyborgmanifest och DeLandas ickelinjära dynamik – så jag kanske missar något i din analys eller i något som ni avhandlat i de bloggar jag inte hunnit läsa. Så var inte artig utan säg emot. Educate me, som Bill Gates brukade säga.

  (För den som inte vet: Bill Gates var tidigare diktator i ett samhälle som kallas Microsoft.)

 • blay

  Per: Vad jag menade var att ett nytt verktyg inte är tillräckligt för att exempelvis förhindra att ett barn blir till barnsoldat. Det krävs även t.ex. tid, trygghet, mat, koncentrationsförmåga osv, för att sätta igång maskineriet, vilket barnen med OLPC verkar ha i videon. Det jag vänder mig mot är att det antas att teknologin allena kan bidra med detta. En dator kan vara en hög med elektronikskrot, men givet rätt inpluggningar, som du säger, blir den ett fantastiskt verktyg för social förändring, som jag också tror får störst genomslagskraft på platser som tidigare var fattiga/lokala/isolerade, genom just sin förmåga att sammankoppla. Jag gillar vad den här boken verkar handla om (bara holländska):
  http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2008/09/15/review-technology-and-the-rural-youth-a-surprising-journey-with-a-sociologist-through-morocco/

  Liknande tendenser som i OLPC-reklamen ser jag i rörelser som exempelvis Access To Knowledge, som vill sprida fri kunskap till fattiga områden. Där tycker jag att man fokuserar för ensidigt på tillgång till information och verktyg.

  Jag ser teknologins funktion som en vilken förstärker, förhöjer, förtätar. Men enbart teknologi tror jag inte kan skapa social förändring, själva sammankopplingen är inte nog och kan även användas av evil-does, som Bush skulle ha sagt :)

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Du har helt rätt! Jag fattade aldrig är reklamen antydde en linjär påverkan.

  “Det krävs även t.ex. tid, trygghet, mat, koncentrationsförmåga osv, för att sätta igång maskineriet,”

  Håller även med detta. Och om man inte heller tänker mat, tid, trygghet som linjär påverkan så blir de snarare en del av möjligheterna. Då kan man tänka sig att vissa omkopplingar kan ta sig förbi avsaknad av trygghet och koncentrationsförmåga och oväntat börja bygga trots svåra förutsättningar.

  Om man lämnar OLPC så tycker jag mig ha sett en del oväntad kreativitet och intellektuellt skapande hos några matletare jag lärt känna. Samtidigt som andra matletare tyngs ner av bitterhet och rädsla för “omgivningen” – paranoia.

 • monki

  Ja, helt rätt. Istället för att se trygghet m.m. som något som måste istitutionellt säkras som en grund _innan_ det går att bygga går det att se dem som en del av samma rörelse där även en OLPC kan ingå. sms + twitter + matletande är en annan möjlig kombination till exempel.

blog comments powered by Disqus