blay

Bottenarkivet

Regeringen vill slopa musiken i skolan

View Comments

Samtidigt som privatpolislagen IPRED ångar på i lagstiftningsprocessen (Glöm inte att hacka den…) under föranledning att den behövs för att rädda svenskt musikliv dras matten bort under fötterna på den samma med ett nytt förslag om att slopa musik som kärnämne i skolan.

Utredningen “Framtidsvägen” om den nya gymnasieskolan finns här. Facebookgruppen här. Lärarnas tidning skriver. SR har artikel och skriver om den svidande kritiken från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, ensam kulturröst bland 168 remissinstanser.

Vill man politiskt förbättra förutsättnignarna för ett livligt musikliv är det just den här infrastrukturen som måste förbättras. Ge plats, tid och resurser åt musikutövande. Inte genom att återskapa ett monopol för en skivbranch med perverst förvrängda  idéer om vad digital musik innebär i det post-digitala samhället.

No related posts.

Written by admin

January 25th, 2009 at 1:08 am

Posted in LARGE

Tagged with

  • http://copyriot.se/ Rasmus

    Fast visst gällde det bara gymnasiet? Har själv svårt att bedöma musikämnet där, eftersom jag gick estetisk/musik. Har även hört rykten om att regeringen är på väg att dra in hela estetiska programmet. Är inte det i så fall ännu värre?

  • http://m.kboys.se/2009/01/26/ipred-kontra-musikliv-17/ yo mstuff! – Ipred kontra musikliv

    [...] upp. Det nya greppet är att ta bort musikundervisningen för gymnasieelever, vilket Magnus på Blay [...]

blog comments powered by Disqus