blay

Bottenarkivet

Goodiepal Mindfucked Walkthrough Radical Music Education

View Comments

Hear Goodiepal rehearsing the themes of his lecture in this mp3 walkthrough (with accompanying snaps).

Related posts:

  1. No Music Day

Written by admin

January 28th, 2009 at 2:21 am

Posted in Medium

Tagged with

  • http://www.blay.se/2009/03/15/307/ Blay » Blog Archive » Lundblad om Heidegger II

    [...] Ett försök att närma sig denna hållning står danska musikerexcentrikern Goodiepal för, som ställer sig kritisk mot den elektroniska musikens avslöjande karaktär, dvs en elektronisk musik som bara är information. Som helt är ställd till förfogande och därmed blir själ och kontextlös. Istället efterfrågar han en elektronisk musik som inte är läsbar av maskiner, som är mer än information, som fortfarande är mystisk. Förstå lite av vad han är ute efter genom att se klippet nedan från när han framträdde i Malmö, men lyssna framförallt på hans helt och hållet genomlysande fantastiska entimmeslektionsframträdande i den här ljudfilen. [...]

blog comments powered by Disqus