blay

Bottenarkivet

Google-knapp

View Comments

Blev påmind på irc om en några år gammal diskussion på kungsholmskt ölhak om hur underbart absurda krogdiskussioner skulle försvinna/förändras ifall det fanns en googleknapp på krogen.

Related posts:

  1. Google 2001 search

Written by admin

January 30th, 2009 at 3:49 pm

Posted in Medium

Tagged with

blog comments powered by Disqus