blay

Bottenarkivet

Dagens googlesökning

View Comments

Vad har finanskrisen, windows vista, bonusar, en traditionell utbildning, en alltför kaotisk miljö, en chef som lägger sig i och fria händer gemensamt?

http://www.google.se/search?q=h%C3%A4mmar+kreativiteten

Related posts:

  1. Google 2001 search

Written by admin

March 15th, 2009 at 11:01 pm

Posted in Medium

Tagged with ,

blog comments powered by Disqus