blay

Bottenarkivet

Observera flödet

View Comments

Från audition till Top Model

No related posts.

Written by admin

March 15th, 2009 at 2:39 pm

Posted in Medium

Tagged with

  • http://christopherkullenberg.se Christopher Kullenberg

    Här släpps olika emergerande krafter loss som kan vara förödande för hälsan. En ganska simpel lösning, som numera är standard på stora konserter, är grindar mitt i flödet som bryter. Därmed kan inte kraften accellerera på detta sätt.

  • http://blay.se monki

    Utan grindar: Okontrollerad feedback.

    Med grindar: Rytmer

blog comments powered by Disqus