blay

Bottenarkivet

Bok/papper

View Comments

Missa inte vad Copyriot skriver om postdigitala böcker. Istället för en linje från analogt till digitalt får vi många olika sätt som digital information och konkreta analoga sammanhang och objekt kan kopplas samman. Mycket spännande händer inom tryckerikonsten idag som förtätar trådarna mellan digitalt och analogt. Se inte minst rapporterna från bookcamp/papercamp. Låt oss hoppas att drömmar om perfekta digitala copyrightekonomier inte står ivägen för utforskandet av dessa möjligheter! Det börjar ärligt talat bli tröttsamt att svenska upphovsrättsindustrier är så intellektuellt isolerade i sitt branschtänk.

Related posts:

  1. Papper

Written by admin

March 19th, 2009 at 9:42 pm

Posted in LARGE

Tagged with ,

blog comments powered by Disqus