blay

Bottenarkivet

Forsk på Etech09

View Comments

Rose White – sociolog och medlem i hackerspacet NYC Resistor – höll föredrag om uppsvinget för hackerspaces de senaste åren på ETech09, en O’reilley-organiserad konferens om “emerging technology”. Årets tema var starkt influerat av finans-, klimat-, och energikris och flera föredrag behandlade diverse tillvägagångssätt för att effektivisera resursutnyttjandet.

Jag lägger helt enkelt in hennes slajds nedan och ber er uppmärksamma slajd #13  – en vacker bild på Forskningsavdelningens “logga” laserutskuren hos 1scale1 på K3 i Malmö.

Missa heller inte PDF:en Building a Hacker Space som det refereras till på slajd #10.

Collaborative Play

No related posts.

Written by admin

March 20th, 2009 at 1:08 pm

Posted in LARGE

Tagged with

blog comments powered by Disqus