blay

Bottenarkivet

Om telekom, motstånd och byggande

View Comments

Telekompaketet gick…sådär. Men för varje drabbning uppdagas undermåliga strukturer, vi blåser in affekt i systemet (som Karl Palmås säger) och vi bygger. Måns på Cybernormer skriver om detta utifrån Castells uppdelning i motståndsidentiteter och projektidentieter där han, likt Castells, menar att nätpolitiken inte får stirra sig förblindad på motstånd utan måste bygga upp ett eget civilsamhälle. Jag kommenterade på inlägget så som följer nedan och la dit extra kommentarer längst ner.

//
Mycket vettig frågeställning och något som diskuteras vitt och brett inom nätpolitiken enligt min erfarenhet. Både tendenserna existerar, men jag ser det inte som den enes kamp mot den andre. För ensidigt åt endera hållet är destruktivt med bitterhet och cynism å ena sidan och marginalisering å den andra.

Nätpolitiken byggs upp av kombinationer av intensiteter och vakuum där telekompaketet var en oerhörd intensitet som nu avtar bitvis, men som byggde upp nya nätverk och kontakter som kan användas för konstruktivt skapande.

Under rättegången mot the pirate bay hade vi i piratbyrån helt klart ett sådant perspektiv. Rättegången ansågs vara en “spectrial”, teaterföreställning, som öppnade upp en mängd scener för oss och andra att träda fram på. Rättegången i sig gick ju åt skogen, men varje sådan förlust skapar bara en ännu starkare känsla att vi samtidigt är med och bygger gemenskaper som i en inte alltför avlägsen förvaltar samhället.

Intresant vore också att analysera olika verktygs skapande av olika slags identiteter. Är t.ex. twitter mer anpassat till ren moståndsidentitet med sitt snabba spridande av uppmaningar. Likaså den kritiserade bloggväggen (http://copyriot.se/2008/10/25/bloggvaggarna-fordummar/). Hur är det med wikis, irc, seminarier, telefoner.

Den historiska förlagan till “de drag av projektidentitet som varit så tydliga under internets första årtionen” är ju också den amerikanska motkulturen som bland annat beskrivs i “from counterculture till cyberculture”. En uppgivenhet med politisk förändring kring vietnam och en brutal repression från den egna staten ledde till motkulturen som flyttade ut till communes på landet och försökte skapa hållbara samhällen. Gänget kring “The Whole Earth Catalog” blev cybererans pionjärer. Den intressanta skillnaden tycker jag är att dagens projektidentitet inte bygger i samhällets utkanter i en slags ren utsida till maktrelationer utan mitt i centrat, mitt bland politiska, mediala och kommersiella krafter. Den hackar och modifierar befintliga system snarare än att förstöra gamla och bygga nya och just därför är det så intressant att den lever nära en motståndsidentitet.

//

Nätpolitiken handlar varken om att förstöra en utsida eller bygga en ny insida. Både skulle separera en viss identitet från övriga samhället och utifrån denna identitet ska det förändras. Istället kan man beskriva nätpolitiken som något som färgar alla områden som den berör. Internet omvandlar affärsverksamheter, politiska förutsättningar och förståelse av kultur, uttryck och deltagande. Rent tekniskt handlar det som att animera döda ting. De ting som tidigare inte kunde kommunicera kan helt plötsligt prata med varandra och anpassa sig till omgivningar. Den elektriskt laddade färgningen bildar nya strukturer som genomkorsar de gamla och till slut, när flödet växt sig tillräckligt starkt  stöter ut de gamla byggstenarna. Till slut kommer även internets flöden stanna av i styrka och bli mer trögflytande, men formbarheten och den elektriska laddnignen kommer ligga kvar.

No related posts.

Written by admin

May 6th, 2009 at 10:13 pm

Posted in LARGE

Tagged with ,

 • blay

  Kanske är det också så att nätpolitiken inte bygger civilsamhället i bemärkelsen lägger sten efter sten utan istället arbetar på en metanivå och bygger själva protokollen med vilket ett civilsamhälle kan konstruera sig.

 • http://christopherkullenberg.se/?p=825 Överläge i vakuum : Intensifier

  [...] finns det dock saker att göra. Det har uppstått ett kreativt vakuum efter kaoset. Nu gäller det att omorganisera, dela idéer och ladda om. Dessutom måste vi [...]

 • http://cybernormer.se/2009/10/21/dags-att-hala-flaggan-och-hissa-%e2%80%a6vada-om-att-ga-fran-motstandets-estetik-till-skapandet-och-nybyggandets/ Dags att hala flaggan och hissa …vadå? Om att gå från motståndets estetik till skapandet och nybyggandets : Cybernormer.se

  [...] motståndsidentiteter respektive projektidentiteter (som Måns Svensson tagit upp tidigare och Blay kommenterat) när jag la ut texten om att det tycks komma fler uppbyggande inslag i nätkulturerna nu, dvs [...]

 • http://www.cybernormer.se Stefan Larsson

  Jävligt intressant fråga om olika typer av kodad nätsamvaro, eller vad man ska kalla det – förutsättningar, i ett mer allmänt ord – formar olika typer av identiteter eller aktiviteter utanför just den typen av kommunikationsform. Skulle dessutom vara intressant rent metodologiskt för samhällsvetenskapen att behöva omformulera några av sina hundraåriga metodregler och ge sig ut i det förändrade kommunikationslandskapet.

  “Intresant vore också att analysera olika verktygs skapande av olika slags identiteter. Är t.ex. twitter mer anpassat till ren moståndsidentitet med sitt snabba spridande av uppmaningar. … Hur är det med wikis, irc, seminarier, telefoner.”

  TPBfallet gick såklart åt skogen för de åtalade och de med sympatier för grabbarna bakom sajten, men inte för de mer principiellt viktiga frågorna kring internetpolitik och nätaktivism. Snarare tvärtom, fallet drog mycket uppmärksamhet till sig, spelade troligen in i EU-parlamentsvalet, och har fått fler forskare, tänkare, politiker att fundera på rättens roll i det digitaliserade samhället, huruvida vi befinner oss i en typ av brytningstid eller ej, vad digitaliseringen innebär för utmaning för av hävd etablerade strukturer. Kungliga biblioteket släpper exempelvis en antologi i september (med Pelle Snickars och Jonas Andersson som reds.) som nu har arbetsnamnet ”efter pirate bay”, där jag vet att rättsfallet sporrat en hel del vridande och vändande på intressanta frågor hos flera av författarna. Så fallet har varit någon typ av katalysator för många viktiga frågor, tror jag.

 • http://www.cybernormer.se Stefan Larsson

  Jag laggar tydligen nästan exakt ett år på din blogg…hee

blog comments powered by Disqus