blay

Bottenarkivet

Black Square

View Comments

20:11:04 @   manetkurva | något som inte har gått upp för mig tidigare
20:11:20 @      marcink |  ja?
20:11:29 @   manetkurva | när IRWIN (vars konst ställs ut i kalmar just nu) gör
Black Square on the Red Square
20:11:44 @   manetkurva | och lägger ut en svart skynke i en fyrkant på röda
torget

20:11:55 @   manetkurva | så syftar det (delvis) på hitlers mustasch
20:12:04 @   manetkurva | det var den här bilden som gjorde att det gick upp
för mig
20:12:05 @   manetkurva | http://www.culturgest.pt/arquivo/2007/ims/irwin.jpg

No related posts.

Written by admin

July 2nd, 2009 at 8:15 pm

Posted in LARGE

Tagged with

  • http://copyriot.se/ Rasmus

    Hade jag inte tänkt på! Den uppenbara referensen är förstås Malevitj. Helt i linje med Irwins projekt att jobba med kopplingen Malevitj/Hitler.

blog comments powered by Disqus