blay

Bottenarkivet

La till en Tumblr

View Comments

Skapade just en Tumblr-blog på klangboten.tumblr.com. Skönt att ha nåt slaskigare att dumpa det dagliga flödet med kommentarer i samtidigt som den här bloggen kan användas för längre (och tyvärr glest förekommande) poster. Får integrera det hela med twitter på ett stiligt sätt. Visst borde man kunna få RT som tumblr-kommentarer?

Related posts:

  1. Råd till nästa veckas ambassadörer
  2. Från varsomhelst till överallt

Written by admin

August 4th, 2009 at 12:15 am

Posted in LARGE

Tagged with

blog comments powered by Disqus