blay

Bottenarkivet

Att ockupera tid

View Comments

Jag borde blogga mer om design av flera anledningar. Inte minst händer det en hel del inom fältet. Senaste tiden har jag ägnat en hel del tid åt att komma ikapp utvecklingarna. Vissa kan spåras borta på klangbotens tumblr, men annat kräver lite längre uppmärksamhet. Något jag inte har fått chansen att läsa är Ramia Mazé:s avhandling “Occupying Time” men abstracten lovar gott.

Utgångspunkten är att nya utmaningar och möjligheter ställs på designen då (digital) teknologi genomsyrar allt större del av vardagslivet. Samtida  designdiskurs tar sig “bortom objektet” och istället designar för processer och upplevelser. Det digitala objektet drar sig tillbaka och integreras i välkända material och vardagliga objekt vilket gör att digital utveckling kan konvergera med andra material och omgivningar, vilket i sin tur åberopar en återvändning till ett mer traditionellt designtänk.

Så, för att hänvisa till titeln: design handlar mer och mer om att formge det som tar plats – och ockuperar tid – i relationen till objekt. Angeläget för design bör då vara objektets tidsliga form, vilket kräver ett tänkande som tänker bortom ett objekts funktion eller perfekta form.

Tre skalor introduceras. Design handlar oftast om mellannivån som är användande. Därifrån skalas det ner till material som behandlar grundläggande rumslig och tidslig komposition och skalas upp till förändring som undersöker långsiktiga effekter i stor skala.

*Lägger i läslistan*

No related posts.

Written by admin

August 11th, 2009 at 10:52 am

Posted in LARGE

Tagged with

 • http://copyriot.se/ Rasmus

  Wow, så måste man ju tänka!

  Lite om språkliga frågor bara: “Ockupera tid” låter inte särskilt snyggt på svenska, nästan lika illa som “spendera tid”. Jag skulle hellre föreslå övervägande av de uttrycken “ta tid” och särskilt “fördriva tid”.
  Vad gäller rumsdimensionen är “ta plats” ett utmärkt uttryck för att greppa närvaro. Där finns också “äga rum” som är oerhört spännande, i det att det å ena sidan etymologiskt betonar ägandeförhållanden, å andra sidan har betydelsen av ett förlopp som är avgränsat i tiden.

  (Detta skrivet mot bakgrund av vad jag är inne i med slutspurten av mitt bokskrivande. Ta tid och äga rum är där två egenskaper som betonas hos musiken i det postdigitala.)

 • http://blay.se monki

  Håller med. Man kan också använda uppta tid/plats. Vilket då låter som att objektet suger upp tid/plats eller absorberar tid/plats (Kanske lagras tiden?).

blog comments powered by Disqus