blay

Bottenarkivet

Archive for January, 2010

Småflöden

View Comments

Jag har samlat småflöden som jag spottar ur mig på webben här. Delicious, google readers delade och klangbotens tumblr. Skippade twitter för att undvika noise.

Written by admin

January 21st, 2010 at 11:47 am

Posted in LARGE

Tagged with

re: Lazzaratos Puissances de l’invention

View Comments

Eftersom Karl Palmås har problem med kommenteringsfunktionen på sin blogg får jag svara med ett eget inlägg här. Läs alltså först 99 our 68: Lazzaratos Puissances de l’invention och betrakta detta som en kommentar.

Jag har lämnat liknande kommentarer tidigare om Tardes begreppsapparat som i sitt uttryck ter sig lite klumpig och daterad ibland, men som lätt kan hackas samtidigt som filosofin hålls intakt. Exempelvis citerar Palmås:

Tarde vände på den debatt som utvecklades i slutet av artonhundratalet kring begreppet samarbete, och beskrev samhället som en kollektiv hjärna, vars synapser utgörs av individers enskilda hjärnor.

Jag ser främst två problem med den här meningen som också återkommer i andra delar av Tardes begreppsapparat, t.ex. “imitative rays”.

1) Fokus på hjärna. En av Tardes stora poänger är att han betonar samarbetet, kunskapen och andra “lätta”, föränderliga delar av ekonomin. Dock är likställandet med kunskap och samarbete som en hjärna en aning naivt. Det verkar som att Lazzarato följer detta väl mycket när han talar om att den kollektiva hjärnan sammankopplas av associativa begär.För Lazzarato är detta ett sätt att peka mot ett överskridande av kapitalismen, och det kan ju verka muntert, men samtidigt är ju den immateriella produktionen helt beroende på en infrastruktur som i dagsläget inte känns helt stabil. Samarbete är (bara) inte utbyte av information, sker inte bara mellan hjärnor, utan är även samarbete mellan och (re-)lokalisering av kroppar, genom medlingen av icke-mänskliga objekt. Latour är ju såklart den som tydligast visat att kunskapsproduktion också förutsätter ett laboratorium med all dess apparatur.

2)  Fokus på helhet. Att samhället är EN hjärna fördunklar mer än det ger klarhet. Är varje nation en hjärna, eller finns det en enda global hjärna? Är inte vissa delar av “samhället” i det närmaste helt frikopplade från varandra? Kanske är “hjärna” i det här sammanhanget en allt för rigid helhet. Vi kan nöja oss med att beskriva samhället som synapser i blivande-hjärna. Synapser som kopplar samman sig i nätverk och uppnår tillfälliga hjärn-liknande tillstånd (som under intensivt pad-skrivande, eller musicerande).

När Tarde måste tweakas på det här sättet för att funka undrar jag hur stabil han är att bygga på egentligen. Det är kul att upptäcka en bastardlinje inom sociologin så tidigt som Tarde verkade, men har inte hittat vad det går att göra med honom som inte täcks av t.ex. Deluxe & Atari. En grundläggande bastard-tolkning av Tarde, monografin som Deleuze aldrig skrev, skulle kanske vara något…

Written by admin

January 21st, 2010 at 11:33 am

Posted in LARGE

Tagged with ,

Pop culture and tunnels

View Comments

I used to love pop. Pop in the various indies of the 90′s was great, when it was taken as a serious subject of analysis and being. Styles evolved, tastes were developed and refined. Pop in the beginning of 2000 was AMAZING, when it popped up everywhere; mutated and freed from all anxiety. This is when we started Piratbyrån. Piratbyrån was pop to the bone. Piratbyrån was about going to awards and sippin champagne, hustling free tickets for movie premiers that was already out on the pirate bay, about being super good looking and fine connoisseur of movie, music, software and philosophy, living the life-style to the fullest, but getting it all for free. Piratbyrån was about accelerating contemporary culture. Wellfare begins at 100mbit, yes, let’s all live life anti-oedipal, now!

Copyriot describes the atmosphere (Please read that post and the comments on it…):
This accelerationism also enabled a certain political transversality and new alliances between hackers, artists and intellectuals, and it could quite easily be underpinned by a mainstream deleuzianism and/or benjaminism.

Skip to 2010:
To be associated with pop today is to be associated with digital music sales, innovative business models and streaming music services; which is exactly as unsexy as it sounds. There is no exciting surface, even to transverse as free flying nomads anymore.

Copyriot again from the same post:
Now in 2010, we are tunneling communications. Well, we do not only dig tunnels – we also connect them to post-digital spaces – but we certainly do not call for accelerated communications any more. At least, acceleration has ceased completely to be politically interesting

There is a need for a new strategy that i can’t quite formulate yet, but I think the new attitude and status of tunneling is a key factor. When the tunnel used to be a way of hiding from the mainstream (literary the main stream), of shying away from the flow of pop culture, that stream don’t flow so much anymore. The tunnels on the other hand have been transformed into something else than a hiding place. It seems that here is where the movements are. In a totally smoothed surface, when no movement can exist without being immediately in the spot light, transformed into a transaction, the activity moves into the tunnels. Not for reasons of shadyness, but for nurturing. Tunneling is rather than accelerationism a part of escalationism (again, following the argument form CR). It is a quest for making space, or rather place, happen. Each activity also generates its on geography and it interlocks and overlaps with other activity, in fact any activity can be connected, but it takes work to make tunnels. Tunneling is ontological.

Not how this differs from subcultures or old school cryptoanarchism. It is no longer a dialectic with the mainstream. The logic is not “OR”, surface OR underground. It is rather an AND. This tunnel AND this tunnel AND this tunnel, making up new spaces.

//

Many questions remain to be explored though (tunnel activity is planned..). For example,a s i stated in a comment at the CR-post already in 2006 Piratbyrån said that: “The alternative to p2p piracy is not No Piracy, but person2person piracy” and by on the one hand stating that the efforts against piracy were fruitless, on the other hand warning against the loss of the open index. How can this be managed in tunnels? There is no map of the tunnels. Redundancy is one way of solving it, but what else is there?

//

I described a similar relation about a year ago in a presentation at transmediale summarized here: http://www.blay.se/2009/01/30/transmediale-shuffle-terror/
That time it was instead the relation between the open ocean and the scrubby forest that was explored (and jungle vs. tunnel has been explored in the comments at Copyriot).

Perhaps by bot is trying to deal with the same comparison of forest and tunnel.
02:45 + tellurian | monki: In this soggy mess, tunnels are dug more easily, even though they may collapse without warning. #tunnel()

Is that an encoded description of the raid on forskningsavdelningen?

Written by admin

January 19th, 2010 at 1:41 pm

Posted in LARGE

Tagged with ,

Nya bottar i nätverken

View Comments

Har spenderat senaste dagarna med att göra tre nya bottar som nu befolkar irc-näten.

I kanalen #enforce på irc.freequest.net finns Tellurian som är en megahal matad med cyclonopedia-relaterade texter som har spårats upp via internet archive.Djupa tunnel()-lulskaper utlovas.

Se dock upp för i samma kanal härskar botten enforce som har ensam operatörsstatus samtidigt som kanalen är i moderator-mode. Alla andra har enbart voice. För er som kan irc så förstår ni att detta betyder att enforce har makt att ta bort voice och därmed tysta personen i fråga. Det gör enforce om man skriver något i kanalen som har sagts tidigare. Enforce har den absurda uppgiften att hindra kopiering i språket. Dock förstår inte enforce gråzoner så det går att kringgå censuren med kryptering.

I #telekompaketet på irc.telecomix.org så hittar man numera ACTAtruth som bringar klarhet i detta mystiska handelsavtal genom att vara matad med de läckta ACTA-texterna, handelsavtalet mellan USA och Jordanien som sägs inspirera ACTA, IFPIs “digital music report 2009″ samt ett urval av texter författade av David Icke.

//

Bästa guiden för megahals finns här.

Enforce är baserad på ROBOT9000 och behöver följande perlmoduler (installera i den här ordningen):

net::irc
sub::uplevel
test::exception
carp::clan
storable
bit::vector
date::calc
YAML

Mycket nöje!

Written by admin

January 13th, 2010 at 3:16 pm

Posted in LARGE

Tagged with