blay

Bottenarkivet

Icke-auktoriserat gästbloggande hos Intensifier

View Comments

Har skrivit flera blogginläggs mängd text i kommentarerna på det här inlägget hos Intensifier:

http://christopherkullenberg.se/?p=1389

Diskussionen föregås kommentarer hos Copyriot:

http://copyriot.se/2010/02/22/for-kvasiradikalismen/

Och i en padda:

http://piratepad.net/ontologi

No related posts.

Written by admin

February 26th, 2010 at 4:20 pm

Posted in LARGE

Tagged with

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Du skrev ju flera kul saker om organisationer där på Intensifier!!
  (Jag förstår att du inte orkar efter det maraton kommenterandet, men dina funderingar borde kopieras till kommentarsdelen på en av mina blogposter om organisatorisk olydnad.)

 • http://blay.se monki

  Det borde jag helt klart göra. Jag har läst hela serien med mycket nöje och funderat på hur det hakar i ontologidiskussionen.

 • http://www.blay.se/2010/03/01/kvasiobjekt-i-2-dimensioner/ Kvasiobjekt i 2 dimensioner at blay.se

  [...] är en relä till kvasidiskussionen som jag nämnde här. Det har talats om att ta diskussionen till whiteboard och face-to-face, men jag kunde inte hålla [...]

 • http://twitter.com/macdeleuzian Marcus

  Bl a så här skriver jag nu borta hos Chris: http://bit.ly/93kp0F

  “En organisation är ett objekt. Människor, organisationsteorier, byggnader, korrespondenser, dokument; mängder med olika saker som är relaterade till denna organisation är också objekt – fristående objekt, oberoende av varandra och av organisationen.

  Det låter märkligt men det är faktiskt just vad ooo hävdar, (och då definitivt inte att organisationen på något sätt sväljer människor, organisationsteorier, etc och innehåller dem i egentlig mening, som en container…)

  Organisationen gör en egen skillnad i världen, och denna skillnad kan bland annat resultera i ett stimuli, som en människa översätter till information – till en skillnad för sig, för den människan. Vi kan se exempelvis en viss aktivitet eller handling som resultat av detta. Grejen är att handlingen ju varken är organisationen eller människan som utför den, utan det sätt som organisationen-objektet manifesterar sig, genom människan-objektet och dess översättande av stimuli till information. Objekten är invecklade i varandra utan att någonsin vidröra varandra!

  All påverkan utifrån måste omvandlas av objektet självt, även sådan påverkan som leder till sönderfall. Kan vi acceptera denna (faktiskt spinoziska) idé är vi halvvägs där… Ett verkligt objekt har en organisatorisk kvalitet, en kvalitet som ligger i dess organisation, som inte låter sig påverkas direkt av stimuli utifrån – utan bara av stimuli omvandlad till information.”

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Marcus, väldigt spännande! Jag får tänka mer innan objektet tar fart från min organisations-sida.

blog comments powered by Disqus