blay

Bottenarkivet

Smitta och plattform

View Comments

Det här inlägget är ett utvecklande och invecklande av en kommentar på copyriot. Inlägget handlade om länkning, kollektiv i bloggar och individualitet i bloggosfären. Karl Palmås slängde in en Tarde-influerad kommentar i tio punkter:

1. Ingen är en “självständig röst”. Vårt tänkande, vår subjektivitet, är alltid ett resultat (mer eller mindre emergent) av att vi träffats av olika smittsamma tankar. (Det finns alltså inget förmodat “rent förnuft” utanför eller över “flocken”.)

Detta är ju helt rätt, skillnaden är bara vilken distans, spårbarhet och medvetenhet som finns angående smittans ursprung. Olika blogg-stilar skapar dock olika konfigurationer mellan läsare, den länkande och det länkade, menade jag som ett försök att ändå åtskilja olika relationer på andra plan än individ/kollektiv.

Samtidigt som jag skrev den läste jag också Arena om den svenska narkotikapolitiken, som leder inlägget vidare. Smittotänkandet, att smittor går från person till person, finns ju också hos Nils Bejerot, själva smittohärden till den svenska narkotikapolitiken:

Grundbulten i Nils Bejerots teori är hans idé om narkomani som epidemi. Missbrukare bär på en ”social smitta” och narkomani sprids ”epidemisk” på så sätt att varje ny introduktion sker genom att en ”van” knarkare visar en novis ”hur man gör”.

Vad Nils gör är att lägga skulden på narkomaner själva och frågar sig inte hur det kommer sig att missbruk uppstår. I den svenska narkotikapolitiken uppkom “föreställningen att narkotikaproblemet är möjligt att skilja från andra sociala mekanismer och därmed inte bara kan bearbetas i sin helhet – utan också elimineras.”

Vad jag skulle vilja ha utrönt är relationen mellan smittan och miljön där smittor uppstår. Ser man bara till det redan smittade så finns bara det aktualiserade, som mycket väl enbart kan vara symptom. I själva verket kanske blicken borde riktas mot miljöer som härbärgar potential för att en viss typ av smitta ska uppstå. I andra miljöer passerar smittor obemärkt förbi, men bara vissa frå fäste. Kanske går det rent utav att se att samma typ av smitta uppstår på skiljda håll i liknande miljöer. Det ger en helt annan blick än smittan som uppstår vid en källa och sedan sprider sig individ till individ.

Även Nils Bejerot som smittohärd ger bara en ensidig förklaring. Visserligen kan vi tydligt utröna att tankar som Nils sprider sig från person till person, departement till departement – Carl Persson, rikspolisstyrelsen, den borgerliga regeringen. Det är konkreta händelser som leder fram till den svenska narkotikapolitiken och inte ett “samhällsklimat” som bara uppstår ur tomma intet. Men ändå finns andra förklaringar till varför det först gick väldigt trögt för Nils idéer för att sedan vända och få dem att bli totalt dominerande i svensk narkotikapolitik.

Latours lösning på det hela skulle vara att säga att vissa tankesmittor kämpar om att få fäste i den svenska politiken, men för att vinna den dragkampen så räcker det inte med idéer för smittorna utan de måste också skapa allianser med massa materiella artefakter. För Nils Bejerot var det (enligt Arena-artikeln); de kriminellas livsstil, amfetaminets vandring nedåt i samhällsklasserna, jazzvågen, folkhygienen, blod- och urinprov, tillsammans med en uppsättning språkliga verktyg med hans egna böcker, forskning och slagord så som “löpeld”, “cancer” och “smittohärd”.

//

För att återgå till exemplet med bloggarna så var en del av min poäng om man förutom att se till att tankesmittor sprids genom bloggposter och spåra dem från individ till individ också skulle kunna göra en läsning av olika plattformar för skrivande (eller vilken aktivitet som nu ligger för handen) och kunna säga något om vilka uppkomster av smittor de uppmuntrar eller förhindrar.

Inom design finns begreppet affordance som kan vara till hjälp här. Varje objekt kan användas på i stort sett oändligt antal sätt, men de inbjuder eller underlättar vissa interaktioner, medan andra försvåras.

I artikeln “Affordances for Interaction: The Social as Material for Design” (PDF) tar Gaver som exempel en advokatfirma på högsta våningen i en byggdnad och en bokhandel på bottenvåningen. Det är prestige för advikatfirman att ligga längst upp medan det skulel vara katastrof för en bokhandel. Istället för att se detta som kulturella koder för makt så menar Gaver att de oliak fysiska konfigurationerna har olika affordance, affordans(?). En advokatfirma längst upp har låg affordans för tillgänglighet och förbipasserande. Det går heller inte att se vilka som besöker den, eftersom den som går in i byggdnaden skulle kunna besöka ett stort antal kontor. Något som tillåter att en diskret kontakt hålls med klienterna.
Bokhandeln å andra sidan inbjuder till fönstertittande, spontanbesök och en snabb överblick över innehållet i bokhandeln (människor såväl som böcker…)

Nåväl, allt detta finns egentligen i smittontologin. Smittor har ju lättare och svårare att få fäste i olika kroppar.

Därför håller jag inte med i punkt nummer två i Kalles kommentar:

2. Därmed inte sagt att vi är slavar under en luddig Struktur, smittan går alltid från person till person: “Beneath the indefinite they, however carefully we search, we never find anything but a certain number of he’s and she’s which, as they have increased in number, have become mingled together and confused.”

Vi är inte slavar under en luddig struktur, men väl en konkret plattform och för att förstå hur tankar sprids kan vi inte bara se hur de går från person till person utan också de materiella artefakter som antingen tillåter dem att få utlopp eller begränsar dess framfart. Nej, mer än så till och med. De materiella plattformarna är inte bara en påskyndare eller förhindrare av annars rent sociala, språkliga smittor. Liknande tankar kan också uppkomma på flera håll, genom likartat engagerande med omvärld och i konkreta praktiker. En gemensam kännedom av det materiella kan också skapa gemensamma tankar på olika håll. Att likartade miljöer skapar likartade beteendenhar inte att göra med en social struktur eller med att en smitta har spridits mellan dem utan att de har samma typ av affordans – inbjuder till vissa beteenden men försvårar andra.

Dock måste en sak till finnas för att beteenden ska formas av miljön – nämligen probeheads. Någon typ av undersökande, utforskande mekanism måste finnas som testar gränserna i miljön. En marknad, en genomströmning, desperation, löfte om rikedom, uttråkning, estetiskt utforskand, hacking. Först när flödet stöter emot gränser eller tar hjälp av miljön för att åstadkomma något så uppenbarar sig affordansen.

Ser gärna att diskussionen om tankar och materiell miljö fortsätter nedan!


Related posts:

 1. Smitta, geometri, information – om svinfluensan

Written by admin

June 14th, 2010 at 8:51 pm

Posted in LARGE

Tagged with ,

 • http://dooodles.posterous.com Marcus

  Mycket bra, monki! Jag är helt med (med undantaget att jag inte riktigt ser gur smittontologin rymmer det här. Smittor tycks mig vara tunna, tunna skikt av samhällen (eller andra fenomen) – fullt verkliga och viktiga att studera och kartlägga, men jag tropr faktiskt inte att de går att grunda en samhällsontologi på…)

  Fallet bloggvägg, som Rasmus ursprungligen diskuterade, är intressant att analysera här.

  Bloggväggen existerar som ett objekt eftersom det gör en alldeles egen skillnad i världen – den gör skillnad som bloggvägg. Denna skillnad är en lokal manifestation av det egentliga objektet, i en specifik miljö. Miljön består bland annat av teknologier och algortimer för länkanalys på exempelvis webbtidningar och på knuff.se.

  Men när den väl existerar så verkar den också tillbaka på de entiteter som var med och byggde dess tillkomstvillkor: Den blir exempelvis ett “incitament” för enskilda bloggare att repetera, imitera, sprida smittan vidare. Den enskilde bloggaren är inte det som skapar bloggväggen – såsom en atomist skulle vilja ha det – utan bloggväggen verkar på världen genom bloggaren; bloggaren är en mediator som bloggväggen manifesterar sig genom.

  Men det är viktigt detta med affordans (eller affektibilitet) – hur objektet översätter all utifrån kommande stimuli, alla relationer, till information som gör kvalitativ skillnad för den interna organisationen av objektet; genom att filtrera bort vissa relationer men också genom att själv bära med sig villkoren för hur andra relationer ska påverka den.

  Förresten, probe heads, katalysatorer etc, kan man väl ofta se som objekt med versatil förmåga att affektera, men begränsad förmåga att affekteras – det är karaktäristiskt för probe heads unika affordans/affektibilitet?

 • http://www.isk-gbg.org/99our68 Kalle P

  onki konki: Bra idé med denna diskussion! Högst relevant!

  Har varit inne och rotat lite i detta på senare tid – inte minst efter en kommentar till min text till antologin Efter The Pirate Bay. En medskribent ställde den utmärkta frågan: Hur får man ihop den materiellt inriktade “kvasiradikalismen” med Tardes prat om att bacillkapitalet (germ capital) är det sant produktiva? För att besvara denna fråga måste vi (dessvärre; aningen krångligt) rakt in i Bergson/Deleuze och diskussionen om det virtuella. (“bla bla … hjälper oss att se varför begreppsparet frövita­-bacill inte skall förstås som kropp­-själ eller natur­-kultur, utan snarare som faktisk­-virtuell… bla bla bla”)

  Jag tolkar dig som att du flaggar för samma läsning när du skriver följande:

  I själva verket kanske blicken borde riktas mot miljöer som härbärgar potential för att en viss typ av smitta ska uppstå. I andra miljöer passerar smittor obemärkt förbi, men bara vissa frå [sic] fäste.

  Här kan jag starkt rekommendera Vincent Antonin Lepinays text om Tardes Psychologie Économique i specialnumret av Economy & Society – i slutet pratar han just om möjligheten att förstå germ-grejen i antingen
  1) ANT-termer, eller
  2) termer som luktar Deleuze.

  Sannolikt är detta en egen bloggpost – skall försöka knappra ihop något.

  Re: punkt 2 – tror inte att vi är så långt ifrån varandra där. Citatet är från Social Laws, sida 25, se här, och säger ju endast att Durkheims idéer kring Struktur leder tanken fel. Ser inte att Tarde måste läsas på ett naiv-diffusionistiskt vis – typ “smittan sprids oberoende av plattform”. Och jag tror som sagt att vi förstår detta bäst genom att tänka Tarde i relation till det faktiska-virtuella, exempelvis genom att studera relationen mellan kompisarna Tarde-Bergson.

 • http://www.isk-gbg.org/99our68 Kalle P

  Big Mac: Tror inte heller att vi är så långt ifrån varandra här. :-)

 • http://www.isk-gbg.org/99our68 Kalle P

  Inser att jag inte borde sitta och blogga just nu, lägger tills vidare in citat från texten jag nämnde ovan (“Economy of the germ: capital, accumulation and
  vibration”, E&S, vol 36, no. 4). Lepinay skriver:

  “One reading of Tarde’s germ theory draws him towards a flattening of the purported intensity logged in it. It is the actor network theory understanding of economies and it borrows such concepts as compatibility and normalization, convergence and alignment. If one follows this interpretation of Tarde, it dilutes the germ into a network of alliances
  and compatibilities. A germ would possess this unique ability to survive, because it is attached to many networks and not just one. [...] Only the location of the germ – as a node in between several lines of interlinking entities – would make it what it is. [...] Vibration would thus be nothing but a context characteristic, or more exactly a quality of the germ fitting contexts.”

  Han fortsätter: “The problem with the compatibility reduction of the germ is that it offers a very poor version of the strategy of difference. Describing this strategy in terms of its outcomes – the making of alliances and connections – does not exhaust the mechanism of a germ that can actually not only put together so far unrelated contexts, but also transform its own ability to achieve connections. It is the difference between a bacteria and water. The former not only tries and errs when surrounded with a new environment; it adapts its architecture to use this environment. [...] When germ is understood as intensities and potentialities, rather than as
  operator of compatibility, [a] germ can be promising.”

  Han avslutar: “Vibrations are the origin of the economy, but they escape measurement when they are observed in their purest form of a potential. Only when it materializes does it become an object for economists’ toolbox. Prior to this slowing down of the germ into a book or a method, its relentless vibration is bound to fail as much as to succeed, but it is too indecisive to be seized with enough certainty.”

 • http://dooodles.posterous.com Marcus

  Intressant, Kalle! Men det är ju just här problemen inträder:

  Only the location of the germ – as a node in between several lines of interlinking entities – would make it what it is.

  Detta är typisk så kallad relationism, som är en ontologisk fälla eftersom den omöjliggör förändring. Om vi gör detta till ontologi kan vi inte förklara världens föränderliga natur.

  Om de villkor som relationerna lyder under konstitueras av relationer, varifrån kommer förändring? Den kan ju inte uppstå där, eftersom där är konstituerat av relationerna runtomkring, det vill säga någonannanstans. Som helt och hållet definierad som “a node in between several lines of interlinking entities” har en germ ingen potential alls…

  Ifrån detta utgår den revolution som ooo har gjort i mitt huvud.

  Jag återkommer när jag får lite tid att utveckla här.

 • http://www.isk-gbg.org/99our68 Kalle P

  Macco: Den första delen av citatet, den som du hänvisar till, är den ANT-aktiga läsningen av Tarde. Från detta perspektiv skulle förändring förklaras i termer av machiavelliska maktspel bland ständigt föränderliga allianser.

  Men, som sagt, det finns även en annan läsning (se andra citatet, efter “han fortsätter”), som öppnar för en annan förståelse av förändring.

 • http://dooodles.posterous.com Marcus

  Ja! Vi behöver markera mot relationismen i ANT-perspektivet (och märk väl att inte heller allianser kan förändras om denna relationism görs till ontologi; alltjämt saknas grunden till förändring). Men vi måste också rädda Deleuzes virtualitet från den spinoziska monismen! Ontologisk pluralism är denna sommars svala linnekostym.

 • Emelie Isberg

  Allt som nåt vittnessmål avslöjad som nedan INTE SANT! Det är en thriller-test, annars funnits inte alls sådant idiotiska paradislandet på jorden: Nej! Läs inte heller!
   
   
  STÖLD PÅ STATLIGT OMRÅDE / “handläggare” offrar både lurade individer och staten:
  EN ANSTÄLLD i XIGRATIONSVERKET TVINGAR MÄNNISKOR ATT LÄMNA KÄNSLIGA INFO TILL den handläggarens SAMVERKANDE KVINNA som tjänstgör i två andra relaterade institutioner…
  En person som handläggare i Xigrationsverket Xolna avd (Xadime Xakir) ständigt samlar känsliga uppgifter / kopierar allt hemligt/ manipulerar osv
  Massor av drabbade asylsökande avslöjar genom sina mobila tel-inspelningar att den kvinnliga tjänstemän gör något olagligt, samlar material för sitt privata syfte/ tar mutor och bedrar de okunniga offren…. Hon heter Xadime Xakir 19 830505-XXXX, prickades noga i flera fall ändå fortsätter hon som anställd i Xolna avd./helt förbannade/ för jävligt och oförskämda överdirevelse med svenska folket, inte minst “offentligt” tjuveri!
  Har SÄPO inget uppdrag att granska fallet om exempelvis undersöka kopplingar mellan vissa beslutsfattare/samröre som vara anställda både i Xigrationsverket och DO? Enligt avslöjande källor, Xadime Xakir intresserar mest om hemliga officiella dokumentär som asylsökande visar tveksamma attityder att lämna till “staten”. Då handläggaren lovar att det ABSOLUT inte ska hamnas i “obehöriga” inte heller till migrationsdomstolarnas vete.. Hon lovar att bara sin besluttsfattare blir övertygade om det ärendet.
  “Jo, det finns inget löfte att påverka Förvaltningsrätten. Men jag kan hjälpa till att få ett nytt LMA-kort som innehåller TUT-tilfälliga uppehållstillstånd”, inspelades av två mobiltelefoner. Liknande lovord bekräftas med några blanketter, trots det inte hennes uppdrag, kommer hon ut till mannen och fyller i blanketten som sin “kompis”. Det är väldigt lätt att upptäcka den kompisliknande hanteringen av “fär vänliga handläggaren” och det skulle förvåna myndigheten att —nästan samtliga— dokumentär går ut istället för lämnas till beslutsfattaren. En annan kvinna som hanterar allt därute bla. “kostnader av den vänligheten”… De som lättlurade asylsökande struntar i Xadime Xakir&Co “vänlighetens kostnader”. De undrar bara att det inte lämnas till något polisiärt rum. Och de tror att “Sverige har hemligt avtal med alla länder”. Xadime Xakir lyssnar på den frågan, men bekräftar helt jävligt med aktörsmässiga gester att det skulle finnas sådant grymmt avtal. Rädslan höjs ytterligare.
  Många asylsökande otroligt rädda för sitt hemlandets polisiära metoder (speciellt de som upplevt tortyrliknande process i sitt förflutet) och tror att allt kan växlas mellan polismyndigheter även om landet inte ingår Interpol. Då försäkrar Xadime Xakir att “även utrikesminister kan inte nå vårt paket” därefter paketeras s.k. känsligt materail, levereras till en kvinnlig samverkande i DO. Hon bekräftar genom mobilen att asylsökande lämnade vad som avtalat. Detta bekräftelse meddelandet förstärker mannens förtroende till den ligan i väntan att Xadime Xakir’s (kanske låtsas) chefer ska kontrollera materialet och ge en extra positiv poäng i fallet.
  Självklart känner “fångade man” sig tacksam på något sätt, börjar fundera om någon betalning. Det är ju andra steget av spelet. Själva öppnar man plånboken… Genom liknande metoder betalningen också sker utanför den fasaden.
  Alltså; handläggaren Xadime Xakir och hennes samverkande i DO (Xerpil Xüngör) får betalt. Men Xadime Xakir’s exakta roll och syfte är något politiskt och för en främmande makt… Hon brinner på att samla flera och ännu flera dokumentär vad man undviker i normallt läge att lämna till myndigheter. Asylsökande som exempelvis suttit i flera år i fängelset, ändå bevarade viss hemlig info, kanske offrade sina organer för att bara bevara sådana material nu blir förvånade då den handläggare sätter den hemligheten på spel, ännu överraskande att myndigheten ska inte ens veta vad Xadime Xakir bedriver.
  “Sinsimellan”, hävdar Xadime Xakir (Wow! Liksom någon form hemlig kärlek, så hot; ‘sinsemellan’) Herre Satan!
  MIGRATIONSVERKETS HANDLÄGGARE SAMLAR KÄNSLIG MATERIAL I LÖFTE ATT BESLUTTSFATTAREN SKA GRANSKA PÅ HEMLIGT “VÄNLIGT” SÄTT(!!!) UTAN ATT LÄMNA TILL STATENS VÄTE
  Man (mestadels manliga asylsökande börjar tro att kanske den kvinnan blev sker i den asylsökande—så otroligt varmt vänligt beteende utspelas)… Nu känner man sig extra hårt utpressade. Xadime Xakir har erfaren i detta läge övertyga den förvirrade personen.
  Först och främst ska man slippa den känslan att bli kallad “förrädare”.
  Andra problemet att få någon bekräftelse att allt bevaras / värderas av en vänlig beslutsfattare på säkra sättet, absolut inte märkas av någon polismyndighet vilken polis som helst, inte minst i EU områdena. Asylsökande är ju inte idioter, märker att något pågår liksom “state beyond state”… Om man var politisk aktivit förut i sitt hemlandet, tar den här “affären” inte alls konstigt. Man fokuserar bara att systemet verkligen erbjuder någon belöning eller inte. Åtminstone den här handläggarens närmande t.o.m. ordna träff utanför fasaden, lockar den förvirrade personen, vem som helst… Helt gynnande även om verkligen funkar ett extra mobilnummer.
  Xadime Xakir och hennes samverkande kvinnlig anställd i DO (fast den andra intresserar om betalningen/mutor börjar minsta siffran 10.000-:SEK och går uppåt…) ägnar sig åt speciellt de politiska aktivisterna som har något militärt problem med vissa makter. Och de som kommer från Mellanöstern får extra “överraskande varma vänlighet”.
  Den fiffiga tjänsteman (kortväxta kvinnan) går fri fot/behålls som anställd trots vissa andra anställda bevittnar “affären”… Kanske blundar de för vissa “affärer”; ömsesidigt. Oavsett detta strider mot lagen eller inte alls stämmer med karaktären av “offentliga tjänsten”.
  Kontrollera snälla kamera-inspelningar vad Xadime Xakir pratar med de utvalda asylsökande personerna. Någon inspektör bör prata med de personerna som Xadime Xakir sattes handläggare åt deras ärende… Åtminstone pärminnehållet ska visa olagligheten; hur det förvrängts/manipulerats…
  Offren är inte bara de lurade asylsökande: alltså, Xadime Xakir samlar uppgifter om anställda OCKSÅ inom Xigrationsverket omfattande hela landet, inte minst i Solna avdelningen. Detta yrke utövades i facket Kommunal där arbetade(!) Xadime Xakir förrän att bli rekryterad i Xigrationsverket. Det är ytterligare mystiskt att hon anställdes utan någon riktig arbetsintervju inte heller lyckats att visa någon merit. Det innebär att även hennes rekrytering byggdes på “politisk korruption”.
  Informera både Interpol och SÄPO för att det här jäviga Migrationsverket sätter EU institutionernas trovärdigheten på spel.
  Akta för de kurdisktalande irakiska ambassad(!)personalen som har vänliga besök(!) i Xadime Xakir’s lgh i Sollentuna 19162, varannan eftermidnatt hanteras massor av kopior/levereras i deras bagageutrymmen till något främmande intresseområdet.
  FADIME BAKIR BÖR RANNSAKAS och AVLYSSNAS!
  ¤
  Xadime Xakir SHOULD BE LISTENED by the Police authorities both inside EU and outside of the EU!
  - Is it really so dangerous?
  - Definitely! Listen to the false-asylumseekers (Kurdish mobilized agents) from Souleimania, what they explain!


  Allt som nåt vittnessmål avslöjad som ovan INTE SANT! Det är en thriller-test, annars funnits inte alls sådant idiotiska paradislandet på jorden: Nej! Inte heller du borde låtsas som om det regnar!
   
   
  ==================
  för övrigt: MIGGANs handläggare Fadime BAKIR tar betalt (mutor)
   
  c/o BERGLUND
  Sollentunavägen 199,
  191 35 Sollentuna
  C. O. BERGLUND

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Jag gillar smitt-diskussionen. Tack alla! Jag skulle vilja göra den mer politisk än ontologisk dock.

  Kalle-citat: “Vårt tänkande, vår subjektivitet, är alltid ett resultat (mer eller mindre emergent) av att vi träffats av olika smittsamma tankar.”

  Marcus: “viktigt detta med affordans (eller affektibilitet) – hur objektet översätter”

  Vi ramlar ibland in i vulgär-materialismen (reduktionistisk determinism) i vårt språkbruk när vi kritiserar metodologisk-subjektivism.

  Vi behöver det som Marcus och Monki skapar här, begrepp där vi inte bara bestäms eller utsätts för utan har möjlighet att “översätta”. Spinoza och Deleuzes läsning av Spinoza blir återigen viktig. Vi behöver förmåga att dras till affekt för att kunna bli affekterad.

  Vi skulle fokusera vårt skrivande mer på att utreda förmågan, färdigheten, dispositionen som krävs för att bli smittad, låta sig bli smittad. Annars fastnar en politisk relationism i reduktionistisk relationism. I reduktionistisk relationism blir Marcus kritik helt riktig.
  Hur sker förändringen?
  Hur kan vi låta oss fångas upp av politisk förändring, eller hur låter vi oss fångas upp av löne-slaveri eller egna-hemdrömmar?

 • http://www.blay.se/2010/07/26/pentagon-lar-ut-samtida-informationhantering/ Pentagon lär ut samtida informationshantering at blay.se

  [...] är kontinuerligt och i real-tid. Ofta krävs en närkontakt för att information ska skapas. Probe-heads blir alltså viktiga. Det gäller att kunna handla även när informationen inte är perfekt eller [...]

blog comments powered by Disqus