blay

Bottenarkivet

Lager av klarhet

View Comments

Inlägget här från Far McKon om komplexa och komplicerade system är så bra att jag citerar det i sin helhet. Det baseras delvis på The Collapse of Complex Business Models, som också är väldigt bra läsning.

Use Layers of simplicity:
Good complex systems are not really complex, they are layers of simplicity. One way I’ve heard that described is as “Simple, Complex vs Complicated”. Simple systems are simple. Complex systems are layers of simple systems, that can be abstracted and used separately, and unwoven. Complicated systems are, rather than a collection of simple parts, are a single complicated system, and are hard to unwind, or reuse just part of.

Koppla gärna detta till diskussionen om Unit Operations (bok) och System Operations. Själv behåller jag gärna begreppet system, men talar om komplexa och komplicerade istället (Till exempel här).

Complexity often has diminishing returns:
Complexity (and complication) has diminishing returns. Layers if management, interaction, and checking takes more and more resources away from the main goal. While each new layer may be useful, and add to overall quality and stability of the system, it get to a point where adding more takes so much time and energy, the new capabilities are not worth the cost.

Här är faran med att bygga komplicerade organisationer. I det omedelbara situationen kan varje nytt lager verka vettigt och bidrar till att utföra en uppgift mer effektivt. Men till slut, framförallt när det som mest behövs förändring kommer den stabiliteten och effektiviteten som de tillagda lagren utgjorde att vara organisationens största hinder.

Creeping Featurism:
No matter how simple you want a system, complexity or complication will creep in.

Alla som engagerat sig i skapandet några slags organisationer känner säkert igen detta. Organisationen börjar kraftfullt enkelt, självständiga delar hakar i varandra och skapar något produktivt, men ändock med externa relationer, men efter ett tag kommer vanor, diskurser och stigberoenden krypande.

Simplifying is hard:
In a lot of cases, removing complexity (or complication) from human systems is difficult. Often systems will rather collapse, than simplify. I think this is more a ‘human nature’ than ‘all of nature’ issue. People see cutting back a budget as a failure, rather than a success. They often see doing fewer things better as second to doing a lot poorly (I know I’m in that category). Simplifying something is harder than making it more complicated. I think all of these are as true for human systems, as they are for computer systems. I hope in the future to write a bit about how to manage these issues for people, and code.

Alla citat från: Layers of Simplicity « Far McKon


No related posts.

Written by admin

October 2nd, 2010 at 1:37 pm

Posted in Uncategorized

Tagged with ,

 • http://twitter.com/macdeleuzian Marcus

  Ursäkta om jag är lite trög här, men menar du att distinktionen komplex/komplicerad är analog med den mellan unit op/system op? Eller bara att man kan läsa dessa diskussioner parallellt för olika insikter? (Jag håller med om det andra, men inte riktigt det första – om jag har förstått Bogost rätt utan att ha läst boken… :-) )

 • http://perherngren.blogspot.com/ Per Herngren

  Intressant!
  Jag undrar om inte Far McKon gör komplexitetsteori onödigt komplicerat.

  Komplexitet är ju när enkla ‘saker’ (beslut, linjära kausaliteter, metoder, hierarkier) samverkar på ett oförutsägbart sätt och med oförutsägbara resultat. Ibland uppstår stabilitet och det oförutsägbara blir genom sin oförutsägbarhet sannolikt (dock inte förutsägbart).

  Genom att använda layer, lager, skikt, hinna börjar McKon förklara hur komplexitet går till, via skikt. Genom reduktionism försöker han förstå hur de enkla sakerna samverkar, genom skikt. Detta vore inget problem om man tänker universaler (som resonans, rekursivitet, affekt, gravitation, dragkraft) Då blir skikt en möjlig dynamik bland mängder med möjligheter. Men han använder skikt generellt om jag förstår honom rätt.

  Han tycks därmed vilja få kontroll över (generellt begripa) hur komplexitet fungerar. Därmed blir komplexitet komplicerat. Det är motsvarande problem som uppstår med centralstyrning och detaljstyrning. Så fort man försöker få kontroll över komplexitet skapas tröghet, det blir alltför komplicerat.

  Komplexitet och komplicerat är inte motsatser men de verkar genom olika dynamiker. Genom att inte blanda ihop dem blir mycket inom organisationer begripligt.

  Nu har jag bara läst detta och jag kanske missar McKons poäng? Hjälp mig gärna!

blog comments powered by Disqus